Leadership

Lac Hong University  »  About Us  »  Leadership


The Board of Trustees

Bà. Đỗ Thị Lan Đài
Ms. Do Thi Lan Dai 
Chairwoman
 

Bà. Nguyễn Thị Lan Hương

 1. Mr. Le Van Hung
 2.  Secretary
 3.  

Bà. Nguyễn Thị Lan Hương

 1. Ms. Nguyen Thi Lan Huong
 2. Member
 3.  
Ông. Nguyễn Trùng Phương
 1. Mr. Nguyen Trung Phuong
 2. Member
 3.  
Bà. Nguyễn Thị Thu Lan
 1. Ms. Nguyen Thi Thu Lan
 2. Member
 3.  
Ông. Trần Ngọc Bích
 1. Mr. Tran Ngoc Bich
 2. Member 
 3.  
Ông. Lâm Thành Hiển
 1. Mr. Lam Thanh Hien
 2. Member
 3.  
Ông. Diệp Cẩm Thu
 1. Mr. Diep Cam Thu
 2. Member
 3.  
Ông Đỗ Khôi Nguyên
 1. Mr. Do Khoi Nguyen
 2. Member

© 2019 Lac Hong University
  36,436       1/191