Leadership

Lac Hong University  »  About Us  »  Leadership


Leaders of Offices

* Office of Academic Affairs 

ThS. Nguyễn Trọng Vinh

 1. Nguyen Trong Vinh, MSc
 2. Manager

 Dr. Nguyen Hoang Xuan Anh
 1. Deputy Manager

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

Huynh Thai Quang, MSc
 1. Deputy Manager

* Administration - Personnel Office

ThS. Trần Hoàng Minh
 1. Dr. Tran Hoang Minh
 2. Manager
ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền
BA. Nguyen Ngoc Son
Deputy Manager

* Office of Finance

Bà Trần Thị Mỹ Hương
 1. BA. Tran Thi My Huong
 2. Manager
ThS. Lê Thị Thu Hà
 1. Le Thi Thu Ha, M.A
 2. Deputy Manager

* Office of Student Affairs 

ThS. Nguyễn Hồ Xuân Hương
 1. Nguyen Ho Xuan Huong, M.A
 2. Manager
ThS. Vũ Văn Tuấn
 1. Vu Van Tuan, M.A
 2.  Deputy Manager

* Office of International Affairs

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền
 Nguyen Thi Hoang Oanh, M.A
Manager

* Office of Educational Testing and Quality Assurance

TS. Lê Phương Trường

 DSc. Le Phuong Truong
 • Manager
 •  
ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền
 1. Nguyen Thi Thu Hien, M.A
 2. Deputy Manager
ThS. Trần Thị Thiên Thanh
 1. Tran Thi Thien Thanh, M.A
 2. Deputy Manager

* Office of Equipment Management

ThS. Châu Quang Trạng
 • Chau Quang Trang, M.A
 • Manager

* Office of Education Inspectorate

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền
 1. Dao Thanh Mai, M.A
 2. Manager 

© 2019 Lac Hong University
  36,433       1/191