Leadership

Lac Hong University  »  About Us  »  Leadership


Leaders of Faculties

* Faculty of Postgraduate Studies

TS. Lê Thu Thủy
Dr. Le Thu Thuy
Dean
TS. Lê Phương Trường
Dr. Lu Phi Nga
Vice Dean

* Faculty of Administration - International Economics

TS. Nguyễn Văn Tân
Dr. Nguyen Van Tan
Dean 
ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền
 Ta Thi Thanh Huong, M.A
Vice Dean

* Faculty of Food Science and Engineering

TS. Lê Thị Thu Hương - Trưởng khoa
DSc. Le Thi Thu Huong
Dean 
Phó khoa- ThS. Lê Phú Đông
Le Phu Dong, MSc
Vice Dean

* The Faculty of Mechatronics and Electronics

TS. Phạm Văn Toản
 1. DSC. Pham Van Toan 
 2. Dean
TS. Lê Hoàng Anh
 1. Le Hoang Anh, MSc
 2. Vice Dean

* Faculty of Pharmacy

TS. Nguyễn Thị Như Quỳnh
 1. Dr. Nguyen Thi Nhu Quynh
 2. Dean
TS. Cao Văn Dư
 1. Dr. Cao Van Du
 2. Vice Dean

* Faculty of Information Technology

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền
 1. Van Dinh Vy Phuong, MSc
 2. Dean

* Faculty of Civil Engineering

TS. Nguyễn Khánh Hùng

 1. Nguyen Khanh Hung, MSc
 2. Dean
ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền
Nguyen Thanh Trung, MSc
Vice Dean

* Faculty of Oriental Studies 

ThS. Nguyễn Hữu Nghị
 1. Dr. Nguyen Huu Nghi
 2. Dean
ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền
 • Nguyen Thi Hoang Oanh, M.A
 • Vice Dean

* Faculty of English Language

ThS. Lê Đức Thịnh
 1. Le Duc Thinh, M.A
 2. Dean
ThS. Đặng Thi
 1. Dang Thi, M.A
 2. Vice Dean

* Faculty of Finance and Accounting 

TS. Nguyễn Quốc Huy
 1. Nguyen Quoc Huy, PhD
 2. Dean
ThS. Nguyễn Văn Hải
 1. Nguyen Van Hai, PhD
 2. Vice Dean

© 2019 Lac Hong University
  36,427       1/191